Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen rekenen’. Het is net als bij dyslexie een term voor een ernstig probleem bij het aanleren van schoolse vaardigheden. Bij dyscalculie is dat probleem het leren en vlot en juist oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis.

Heb jij een dyscalculieverklaring en kom je naar het JFC? Dan bekijken we samen met jou welke begeleiding en ondersteuning nodig is.

Meer weten? Stuur een e-mail naar: