Dyslexie

Wanneer de diagnose 'dyslexie' is vastgesteld, heb je een ernstig en hardnekkig probleem met lezen en/of spellen.

Heb jij een dyslexieverklaring en kom je naar het JFC? Dan heb je in ieder geval recht op enkele faciliteiten. Daarnaast is extra ondersteuning mogelijk. Wij bieden een begeleidingstraject aan in de brugklas. Ook kan je op ieder moment in je schoolloopbaan bij ons terecht met vragen over dyslexie.  

In de brugklas organiseren we een dyslexiescreening. Dit traject duurt het gehele schooljaar. Als er sprake is van dyslexie, is dit in veel gevallen al op de basisschool vastgesteld. Soms zijn er twijfels, maar is er om verschillende redenen nooit onderzoek gedaan. In de brugklas willen we daarom alsnog de mogelijkheid bieden om te onderzoeken of er sprake is van dyslexie als er duidelijke vermoedens zijn en als de leerling hierbij gebaat is.

Meer weten over hoe wij binnen het JFC omgaan met dyslexie?

Download hier onze folder of stuur een e-mail naar:

  • Mw. M.A. Dicou-de Haas - (dc@jfc.nl)  - dyslexiecoach
  • Mw. M.M. Wiligenburg-Porte - (wp@jfc.nl) - dyslexiecoach
  • Mw. R. van der Veen-Schoonhoven - (vsn@jfc.nl)  - zorgcoördinator

>> Bekijk hier het dyslexiebeleid