Passend Onderwijs

Er zijn leerlingen die een leerbeperking hebben of moeite hebben met bepaalde (studie)vaardigheden. Het beleid van het JFC is erop gericht om deze leerlingen aan te spreken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen.

Voor het Passend Onderwijs heeft het JFC een Onderwijsondersteuningsplan en een Ondersteuningsprofiel opgesteld. 

Wilt u uw zoon/dochter met (een) speciale ondersteuningsbehoefte(n) aanmelden op onze school, dan vragen wij u een afspraak te maken met de zorgcoördinator. In een gezamenlijk gesprek bespreken wij dan of onze school uw zoon/dochter kan bieden wat hij/zij nodig heeft.

Onze zorgcoördinatoren kunt u bereiken per mail of via 0342-491469:

Maatschappelijk werk

Sociale problemen op school of thuis kunnen leerlingen in het leren belemmeren. In overleg met de mentor en stafdocent/afdelingsleider kan kortdurende hulp ingezet worden. De zorgcoördinator maakt dan een afspraak met de maatschappelijk werker. Uiteraard neemt de maatschappelijk werker contact op met de ouders en kunnen er gesprekken volgen met leerling en ouders samen.
Niet alle problemen komen in aanmerking voor deze vorm van hulp. Als de hulpvraag complex is en langdurige hulp nodig zal zijn, verwijst het Zorg Advies Team in de meeste gevallen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Natuurlijk kunt u als ouder ook rechtstreeks contact opnemen met uw huisarts, het CJG, uw Wijkteam of de Gespreksvoerders Jeugd in de gemeente Barneveld.

Orthopedagoog

In de school maken we gebruik van een orthopedagoog. Zij helpt leerlingen o.a. met leerstrategieën en biedt ondersteuning bij leerproblemen. 

Persoonlijk mentoraat

Mocht er meer nodig zijn dan het reguliere klassenmentoraat, dan kan worden bekeken of de inzet van een persoonlijk mentor helpend kan zijn.