Aanbod vierde lijn

Als de school, ondanks alle ingezette hulp handelingsverlegen blijft, kan over worden gegaan tot de vierdelijnszorg.

Het betreft hier veelal zorgverleners die buiten het JFC hun werkzaamheden verrichten.

De toegang naar deze zorg loopt in Barneveld en omgeving via de Gespreksvoerders Jeugd van de gemeente of het Samenwerkingsverband.

Er vindt meestal weinig regulier overleg plaats vanwege geheimhoudingsplicht aan de cliënt (leerling).

We noemen:

  • Externe deskundigen. Hieronder verstaan we gekwalificeerde specialisten van  zorg-instellingen als CJG, Elan, Eleos, Stimenz etc.
  • Enkele ambulante leerlingbegeleiders van regionale expertisecentra
  • Time-outvoorzieningen zoals TAD (Tijdelijk Arrangement Donnerschool)/Overstag Veenendaal
  • Arrangementen die zijn opgesteld door het Samenwerkingsverband