Dossiervorming/

leerlingbesprekingen

Dossiervorming

Van elke leerling op het JFC wordt een dossier bijgehouden.

Het leerlingvolgsysteem (LVS) bevat alle relevante informatie m.b.t. persoonsgegevens, rapportage van elk studiejaar en eventuele bijzondere details. Hierbij kan men denken aan verslagen van rapportvergaderingen/klassenbesprekingen, aantekeningen van de mentor en eventuele verklaringen van onderzoeken t.a.v. dyslexie of andere gediagnosticeerde problematiek. Al deze zaken worden in een digitaal dossier bijgehouden.

Het JFC werkt met het programma Magister.

Ouders en/of leerling hebben te allen tijde recht om dit in te zien.

Onderwijs Perspectief Plan (OPP)

Van elke aangemelde leerling bij het Zorg Advies Team bestaat een handelingsgericht OPP. Naast de persoonlijke kenmerken en probleemomschrijving wordt voortgangsinformatie geregistreerd.

Leerlingbesprekingen

Tijdens klassenbesprekingen worden leerlingen besproken die zijn voorgedragen door lesgevende docenten en/of de mentor. Deze vergaderingen worden geleid door de stafdocent en/of mentor.