Meldcode mishandeling/huiselijk geweld

Het JFC staat voor een veilig schoolklimaat waarbij leerlingen zich gezien mogen weten.

Wij streven ernaar niet weg te kijken bij vermoedens huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Hierin werken wij zoveel mogelijk samen met ouders/verzorgers en de leerling. De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling heeft als doel dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode biedt een concreet stappenplan waaruit blijkt wat professionals moet.
 

Lees de hele meldcode.