Testen

We onderscheiden twee type testen:

  • testen met betrekking tot school- en beroepskeuze
  • testen op het gebied van dyslexie en dyscalculie

Testen met betrekking tot school- en beroepskeuze

Onze school werkt samen met externe partners voor het testen bij school- en beroepskeuze bijvoorbeeld NIO en WISC. Met name in de onderbouw kunnen in voorkomende gevallen leerlingen worden getest om te onderzoeken of hij/zij in de passende afdeling zit.

Wanneer ouders zelf met een verzoek tot testen komen, dan wordt in sommige gevallen een eigen bijdrage gevraagd.

Testen op het gebied van dyslexie en dyscalculie

Binnen het screeningstraject dyslexie- en dyscalculie in de brugklas wordt gebruik gemaakt van diverse diagnostische testen.