Talentbegeleiding

Bij hoogbegaafde leerlingen verloopt de ontwikkeling anders dan bij de meeste leerlingen. Veel hoogbegaafde leerlingen ervaren hierdoor problemen op allerlei gebieden. Hierdoor lopen veel leerlingen vast op de middelbare school. Ze gaan onderpresteren, ontwikkelen faalangst of krijgen gedragsproblemen. 

(Hoog)begaafdheid is een gave. Door de opvoedingssituatie van thuis en school op elkaar af te stemmen kunnen hoogbegaafde leerlingen excelleren.

De opzet van de begeleiding is erop gericht dat er gekeken wordt hoe de leerling in zijn/haar vel zit en wat de hulpvraag is van de leerling en/of de ouders. Van daaruit wordt er samen met de betrokkenen een plan opgesteld.

Download hier de folder Talentbegeleiding.

Meer weten over talentbegeleiding? Stuur een e-mail naar:

  • mw. S. Bessembinders (bes@jfc.nl) - hoofd talentbegeleiding
  • mw. C.H.E. van Kooten-van de Bovenkamp (kb@jfc.nl) - zorgco√∂rdinator