Onderwijs op het JFC

Het Johannes Fontanus College is een school waar een prettige sfeer heerst en waar leerlingen zich veilig voelen. Op het JFC staat de leerling centraal; we willen het maximale uit leerlingen halen door aan te sluiten bij hun individuele talenten en leerstijlen. Dit wordt mede bereikt door een bredere inzet van digitale middelen. Het JFC voorziet in een breed onderwijsaanbod met – waar nodig – zorg en begeleiding op alle niveaus. Daarnaast is er ruim aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden, van de brugklas tot aan het examen. De leerling wordt aangespoord om zelf steeds meer verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces. Deze onderwijsvisie wordt binnen de mavo, de havo en het vwo op verschillende manieren vormgegeven.

Uitdaging op elk niveau

 
Het JFC heeft de visie om uitdagend en kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. We willen leerlingen daarbij steeds meer eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces. Dit doet de school door op elk niveau, op verschillende vakgebieden uitdagende onderwijsprogramma’s aan te bieden.
 
Voor de mavo-leerlingen bieden we vier plusvakken aan waarin het gaat om het aanleren van vaardigheden. Daarnaast werken we met een onderwijsplein waar samenwerkend leren wordt ondersteund. Hiermee bereiden we de leerlingen zowel voor op het mbo, als ook op havo-4.
 
Voor havo-leerlingen vanaf de 4e klas is er de mogelijkheid om BSM te volgen. BSM staat voor Bewegen, sport en maatschappij. De kern van BSM is in het leren bewegen, kiezen, arrangeren en begeleiden in bewegingssituaties, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Kortom, het is een leervak in beweging.
 
Voor havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen is er de Business School waarin zij zich verdiepen en verbreden op economisch gebied. Via de Business School kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen op het gebied van ondernemerschap, ondernemend gedrag en persoonlijke effectiviteit. Zij krijgen een unieke kans in deze regio om naast hun mavo-, havo- of vwo- diploma een Business School certificaat te behalen.
 
Voor havo- en vwo-leerlingen is er het technasium, waar we verdieping en verbreding aanbieden op bèta-technisch gebied.  In de technasiumruimte komen zowel de theoretische als de praktische aspecten van het ontwerpen van een nieuw product of het doen van onderzoek samen. Zo beschikt de ruimte over stilteplekken, maar ook over ‘treinzitjes’ en een ‘bèta-café’ om te kunnen overleggen en samenwerken. In de werkplaats geven de leerlingen alle ideeën praktisch vorm.
 
Voor alle leerlingen op het JFC die het reguliere curriculum met gemak aankunnen is er een uniek programma genaamd ‘Onderwijs Op Maat’. Dit programma stelt hen in staat om lessen te laten vervallen van de vakken waar ze al zeer goed in zijn en daarvoor in de plaats een ander programma  te volgen. Daarnaast stimuleert het JFC de leerlingen om mee te doen aan Olympiades of andere aansluitingstrajecten van hogescholen en universiteiten.  Bovendien stimuleert het JFC het leren buiten school op bedrijven en instellingen in samenwerking met Barneveld Tomorrow. 
 
Havo- en vwo-leerlingen kunnen ook het vak Spaans volgen. 
 
Vwo-leerlingen kunnen het vak Cambridge Engels volgen. Cambridge Engels bieden we ook aan in de atheneum- en gymnasiumbrugklas. Het CAE-diploma geeft toegang tot allerlei internationale studies in Nederland, maar ook tot studies bij buitenlandse universiteiten. Het is ook mogelijk om andere talen op een hoog niveau te volgen. Dan kies je voor Delf Scolaire (Frans) of Dele español (Spaans).
 
De gymnasiumleerlingen volgen een geheel eigen programma met daarin Grieks, Latijn, Cambridge English, Research, Filosofie en Retorica.
 

U-Talent partnerschool

Het JFC is een partnerschool van U-Talent, het netwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht voor verrijking en verdieping van onderwijs.  Lees meer op de website van U-Talent.