De brugklas

Na de basisschool start je in de brugklas. Mavo/havo, havo/atheneum, atheneum en gymnasium. Dat zijn de vier soorten brugklassen op het JFC. Je resultaten en het studieadvies van de basisschool bepalen in welke brugklas je terechtkomt. Hier vind je meer informatie over de verschillende soorten brugklassen.

Mavo/havo (M/H)

Naast de standaardvakken uit de brugklas volg je in de MH-brugklas de oriëntatie op de plusvakken. Hier maak je kennis met diverse beroepsgebieden. De leerlingen die in periode 3 op overgang naar havo-2 staan, hebben de mogelijkheid deel te nemen aan een oriëntatieproject van het technasium. Het gaat niet alleen om kennis. Het aanleren van vaardigheden staat centraal. Lees meer over de mavo en over de havo.

Sportklas (mavo/havo)

Vanaf het nieuwe schooljaar 2021-2022 start het JFC met een speciale sportklas voor MH (mavo-havo) -leerlingen. Aanstaande brugklassers die de MH-stroom kiezen, kunnen zich aanmelden voor "de sportklas" waarin zij vijf uren in de week bewegingsonderwijs zullen krijgen. Het is een klas voor sportieve leerlingen die het leuk vinden om kennis te maken met veel verschillende vormen van bewegen.

Havo/atheneum (H/A)

Naast de standaardvakken uit de brugklas volg je in de H/A brugklas twee modules van de afdeling technasium. De nadruk ligt hier op creativiteit, onderzoek & ontwerpen en samenwerken. Lees meer over de havo en over het atheneum.

Atheneum (A)

In de atheneumbrugklas wordt er les gegeven op één niveau. Dat is een verschil met de andere brugklassen. Naast de standaardvakken krijg je een introductie voor het technasium. Ook talentontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt. Een voorbeeld hiervan is dat je hier Cambridge Engels krijgt en geen regulier Engels. Lees meer over het atheneum.

Gymnasium (G)

Op het gymnasium krijg je in de brugklas al les in andere en extra vakken. Je volgt Cambridge Engels, Latijn en bijv. retorica en klassieke geschiedenis. Ook ga je in deze brugklas op excursie naar Nijmegen. Lees meer over ons gymnasium.

Laptops op het JFC

In de brugklas werken we met laptops. Doordat elke leerling een eigen laptop meebrengt, is het mogelijk om leerlingen meer op maat te bedienen in de lessen en in de lesstof. Daarnaast willen we leerlingen voorbereiden op onze digitale maatschappij; we leren ze omgaan met digitale en technologische ontwikkelingen. Meer weten over de laptop.

Studieles

Veel leerlingen moeten nog leren studeren en hebben ondersteuning nodig om hun huiswerk goed te maken. Daarom krijgen de leerlingen van de brugklas in periode 1 en 2 studieles van de mentor. Ze leren in dit uur algemene studievaardigheden, zoals schematiseren, uittreksels maken en woordjes leren. In periode 3 bekijken de mentor en de stafdocent/afdelingsleider wie op dit gebied begeleiding nodig heeft. Ook in de begeleidingsgroepen staan de huiswerksituatie en de toepassing van leerstrategieën centraal; ook het thema motivatie kan aan de orde komen. Na elk rapport bekijken we opnieuw welke begeleiding de leerling nodig heeft. 

Activiteiten

Naast het introductieprogramma zijn er in de brugklas nog veel meer interessante activiteiten voor de leerlingen:

  • een sportieve dag uit naar een nog nader te bepalen bestemming
  • sportdagen
  • themaprojecten
  • theaterworkshop

Verder is er de mogelijkheid om (met de mentor) een klassenuitje te organiseren en je sluit het brugjaar met je klas op een leuke en ontspannen manier af.

Meer activiteiten...