ISK betekent Internationale Schakelklas. De ISK Barneveld is voor anderstaligen, voor leerlingen die nog geen of nauwelijks Nederlands spreken, lezen en/of schrijven. Zij moeten zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een cruciale rol speelt. 

-------------------------

Opvang voor Oekraïners

Ook in Barneveld vinden Oekraïners opvang. Om het onderwijs aan de 12 - 18 jarigen te verzorgen, gaan de aanmeldingen centraal via ISK Barneveld. ISK Barneveld is momenteel volop bezig met het inrichten van het onderwijs aan deze grote doelgroep. 

Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij de teamleider, Joanne Vuijk: iskbarneveld@jfc.nl

Speciaal voor het onderwijs aan de Oekraïners is er een aanmeldformulier. Graag ontvangen wij het formulier via iskbarneveld@jfc.nl. Daarna zullen we contact met u opnemen. We hopen 11 april met onderwijs te gaan starten. U wordt hierover geïnformeerd. 

Teachers and assistants needed

Are you an enthusiastic secondary school teacher or assistant? For the education of students from Ukraine, we are looking for experienced teachers and assistants who will work together in Barneveld to build a good school and a safe place for students from Ukraine.

Read more

--------------------------

Internationaal betekent dat leerlingen uit de hele wereld welkom zijn op de ISK. Schakelklas betekent dat een leerling naar de ISK gaat om te schakelen naar het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld naar het vmbo, havo, vwo, pro of naar mbo/roc. Dat zal na een periode van anderhalf tot twee jaar plaatsvinden. 

Doelstelling

Op de ISK staat de leerling en zijn toekomstperspectief centraal. Door de ISK wordt de overgang naar een reguliere school mogelijk en makkelijker.

Lessen

Naast het leren van het Nederlands is ook het leren in het Nederlands en in Nederland een belangrijk uitgangspunt in bijna alle lessen. Het weekprogramma bestaat uit 5 lesdagen van 09.00-15.00 uur, waarin elke dag 4 lesuren Nederlands als tweede taal worden gegeven. Ook is er ruimte voor wiskunde, sport, beeldende vorming en in het tweede jaar Engels en Kennis van Nederland (Aardrijkskunde). Alle lessen worden gegeven door bevoegde en ervaren docenten.

Ontstaan

De school is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het Johannes Fontanus College, De Meerwaarde en de gemeente Barneveld. Sinds augustus 2018 maakt ook het Van Lodenstein College (locatie Barneveld) deel uit van dit samenwerkingsverband.

ISK beeldmerk

De spraakwolkjes in het logo van de ISK Barneveld staan voor verbinding, ontmoeting en communicatie. Ook de kleuren in het logo zijn bewust gekozen en laten zien waar de ISK Barneveld voor staat. Oranje is de kleur van Nederland; groen is de kleur van harmonie en rust; rood is de kleur van passie en actie. 

Veiligheid

De ISK is een school waarin geen plaats is voor racisme of pesten. Wij verlangen van alle leerlingen en medewerkers dat zij met respect voor elkaars persoon, levensovertuiging, religie en afkomst met elkaar omgaan en elkaar beter leren kennen. Dit in een prettige sfeer, waarbij het samenkomen van verschillende culturen een verrijking is voor iedereen. 

Regio

De ISK Barneveld heeft een regionaal karakter. Veel leerlingen komen uit Barneveld of uit de (nabije) omgeving van Barneveld.

Aanmelding

Aanmelden kan het hele schooljaar. Er is in principe geen wachtlijst en plaatsing gebeurt binnen een week.

Wilt u uw kind aanmelden voor de ISK, mail dit ingevulde formulier naar intakes-iskbarneveld@jfc.nl. Een handtekening hoeft u nog niet te plaatsen. Dit gebeurt na het intakegesprek. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Contactgegevens

Adres: Wethouder Rebellaan 135, 3771 KA  Barneveld
E iskbarneveld@jfc.nl T 06-25109122