De mavo op het JFC

De mavo bereidt je voor op een middelbare beroepsopleiding of op de bovenbouw van de havo (klas 4 en 5). Met je mavodiploma heb je toegang tot mbo-niveau 4 opleidingen. Dat zijn vaak zelfstandige of meer leidinggevende beroepen. Je wordt bijvoorbeeld assistent-boekhouder, elektrotechnicus of apothekersassistent.

Het is daarom belangrijk dat je zowel een theoretische ondergrond hebt, maar ook voldoende vaardigheden bezit. In je beroep krijg je te maken met plannen, presenteren, organiseren en onderzoeken. Dat vraagt om een goede kennis van bijvoorbeeld Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen, economie en/of scheikunde.

De JFC-mavo betekent:

  • werken aan eigenaarschap en keuzes binnen eigen leerproces
  • aandacht voor kennisoverdracht en vaardigheden
  • een eigen onderwijsplein
  • docenten en een mentor die voor je klaarstaat
  • veel mogelijkheden voor ondersteuning bijvoorbeeld bij dyslexie
  • verschillende stages bij bedrijven en instellingen
  • activiteiten samen met andere afdelingen, zoals examengala en buitenlandexcursies
  • als je talent en belangstelling hebt: een probleemloze doorstroom naar havo-4

Voorbereiding op studie en beroep

Waar ligt jouw talent en belangstelling? Dit ga je ontdekken bij de plusvakken. Op het JFC zijn er vier:

Laptops op het JFC

In de klassen 1 t/m 3 werken we met laptops. Doordat elke leerling een eigen laptop meebrengt, is het mogelijk om leerlingen meer op maat te bedienen in de lessen en in de lesstof. Daarnaast willen we leerlingen voorbereiden op onze digitale maatschappij; we leren ze omgaan met digitale en technologische ontwikkelingen. Meer weten over de laptop.

Lessentabel mavo

Na de mavo naar de havo: overstapprogramma

Overweeg je om na de mavo ook nog de havo te doen, dan kan dit makkelijk bínnen het JFC! Sinds kort heeft elke leerling met een mavo-diploma en een extra vak heeft automatisch toegang tot havo 4. Om je een goede voorbereiding op de overstap te geven biedt het JFC het overstapprogramma MH4 aan. Tijdens dit overstapprogramma MH4 ga je jezelf aan de hand van hav-4 lesmateriaal van de door jou gekozen vakken voorbereiden op de overstap.

Tegelijkertijd begeleiden en coachen we jou op vaardigheden die op de havo belangrijk zijn: zelfstandigheid, planningsvaardigheden, taal- en leesvaardigheid, vaardigheid met grotere hoeveelheden stof en verslaglegging. Daarnaast kun je ook een dag meelopen met een havo-4-leerling en speeddaten met leerlingen die de overstap al hebben gemaakt. Zo draagt het JFC eraan bij om jouw kansen op succes in de havo-bovenbouw zo groot mogelijk te laten zijn!

Meer activiteiten op onze school