Het technasium op het JFC

Heb jij belangstelling voor de wereld van bèta en techniek? En kun je goed samenwerken of wil je dat leren? Het technasium is een onderwijsstroom voor havo en vwo voor leerlingen die belangstelling hebben voor de wereld van bèta en techniek. Het kernvak van het technasium is het nieuwe examenvak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O).

In dit vak los je bètatechnische problemen op. Dit is alleen mogelijk als je het gewone havo- of atheneumprogramma volgt, in combinatie met het profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. In de onderbouw maak je kennis met de zeven werelden van bèta en techniek. Je kunt kiezen uit: Lifestyle & Design, Mens & Medisch, Science & Exploration, Water, energie en natuur, Market & Money, Mobiliteit & Ruimte, Voeding & Vitaliteit.

Keuzeprojecten

In het voorexamenjaar start je met keuzeprojecten. Je mag dan zelf de onderwerpen van je projecten bedenken. Dat doe je in een team met medeleerlingen die dezelfde interesses hebben. Samen zoek je een opdrachtgever voor je eigen project. Een keuzeproject duurt een half jaar en de lessen zijn niet meer allemaal strak ingepland. Je kunt dus vrij werken in de werkplaats of buiten school.

Een O&O-project begint altijd met een opdrachtgever die een probleem heeft. Als het kan, ga je bij hem langs om uitleg over het vraagstuk te krijgen. Daarna ga je in een team aan de slag om een oplossing te vinden. Je werkt vijf lesuren per week aan het project in de technasiumwerkplaats. Met een docent heb je regelmatig werkoverleg. Na ongeveer zeven weken is het project klaar en houd je een eindpresentatie. De opdrachtgever probeert om daarbij aanwezig te zijn. Hij kijkt met de ogen van een vakman en je zult merken: hij kijkt heel anders dan je docent.

In het eindexamenjaar voer je één groot project uit: de meesterproef! Je werkt zoals altijd samen in een team. Binnen dat team word je specialist in een onderwerp. Daarvoor kan je de uren van je profielwerkstuk gebruiken. Voor de meesterproef krijg je een expertbegeleider uit het hoger onderwijs. Hij of zij beoordeelt samen met je O&O-docent jullie werk.

Het JFC-technasium betekent:

  • je krijgt een beeld van technische of bètaberoepen
  • je gaat op excursie naar bijv. een fabriek, bouwplaats, ziekenhuis of natuurgebied
  • je krijgt een opdrachtgever buiten de school
  • je krijgt niet alleen cijfers voor wat je maakt, maar ook voor hoe je werkt (vaardigheden)
  • je krijgt niet alleen een beoordeling van je docent, maar ook van je medeleerlingen.

Lessentabel technasium

Meer activiteiten op het JFC

Meer lezen over technasium? Kijk op de website van de Stichting Technasium. 

Overgang naar 2 technasium

In een 2e klas technasium geldt dezelfde splitsingsfactor als in de andere klassen. Die splitsingsfactor is 32 leerlingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er bij aanmelding van 34 leerlingen 2 leerlingen worden afgewezen en dat er dan een klas wordt gevormd van 32 leerlingen. De eventuele afwijzing van leerlingen gebeurt op basis van het gemiddelde procescijfer wat behaald is voor O&O.

Afhankelijk van de klassengrootte van de overige 2e klassen binnen havo of vwo kan van de bovenstaande regel in positieve zin worden afgeweken of wordt er overgegaan tot het vormen van gemengde klassen met regulier havo of atheneum.