Vrienden van het JFC

Als oud-leerling, oud-collega of partner vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, kun je als Vriend van het JFC betrokken zijn en blijven met de school. Wij willen graag contact met je houden en de onderlinge contacten tussen alumni bevorderen.

Op het JFC gaat het niet alleen om het halen van een diploma. We helpen leerlingen ook in hun ontwikkeling tot kritisch wereldburger met oog voor de wereld en voor elkaar. Dat vereist onderwijs dat aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom vindt het onderwijs meer en meer buiten school plaats via bedrijfsstages en andere vormen van buitenschools leren. Ook halen we de maatschappij naar binnen, bijvoorbeeld tijdens de avonden van de beroepenvoorlichting. De organisatie van dit soort activiteiten valt of staat met het op het juiste moment inzetten van de juiste personen. Hoe breder het aanbod van contacten is, hoe beter we voor onze leerlingen dit soort activiteiten kunnen blijven organiseren.

Met een vriendenkring van het JFC ontstaat er een netwerk dat vanuit loyaliteit aan het JFC diensten ter beschikking stelt aan het onderwijs op onze school.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Minderhoud, voorzitter CvB: laminderhoud@jfc.nl.

Aanmelden?