Junior Fontanus: uitdaging voor groep 8

Het Junior Fontanus is een onderdeel van het JFC voor kinderen van de basisschool die graag uitgedaagd willen worden.

We bieden jou ruimte voor talent, het ontwikkelen van creativiteit en ruimte voor leergierigheid en passie. Door het volgen van het Junior Fontanus maak je al kennis met het gymnasium en atheneum van onze school. Wij geloven dat wanneer we de leerlingen van groep 8 uitdagen op de juiste manier, zij hun talenten volop kunnen benutten en ontplooien. Ook willen wij als school en docenten jou graag alvast leren kennen.  De meeste docenten van het Junior Fontanus geven ook les in de onderbouw van het atheneum en gymnasium.

Junior Fontanus

De data zijn:

  • 12 december 2022
  • 16 januari 2023
  • 6 februari 2023

De middag start om 13.20 uur en is om 15.30 uur afgelopen.

Flyer

In de flyer van Junior Fontanus kun je zien welke lessen je dit jaar kan volgen.