Aanmelden brugklas

De overstap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is een heel belangrijke. Met de informatie op deze pagina willen we de overstap naar onze school zo soepel mogelijk laten verlopen.

Ben je een groepsleerkracht die wil aanmelden? Kijk hier voor meer informatie.

Na groep 8 naar het JFC

Vanaf eind januari is het mogelijk om je aan te melden voor het JFC. Dat gaat via je basisschool. Aanmeldingen moeten begin maart binnen zijn. Daarna gaan wij, in overleg met jouw juf of meester, kijken in welke soort brugklas jij een plek kunt krijgen. Dat kan een mavo/havo-, een havo/atheneum-, een atheneum- of een gymnasiumbrugklas zijn. Voor de meivakantie krijg je bericht of je bent toegelaten. Bij de plaatsing kijken we naar de scores die je op de basisschool hebt gehaald, hoe je werkhouding was en of er verder nog bijzonderheden zijn. Daarvoor kijken we naar dit document dat door de basisschool wordt ingevuld.

Als je bent toegelaten, word je ingedeeld in een brugklas. Je mag altijd een vriend of vriendin opgeven (op de aanmeldingskaart) bij wie je in de brugklas wilt komen. Als je ver(der) weg van school woont, kom je met meerdere kinderen uit jouw woonplaats in een klas (als je hetzelfde niveau- en plaatsingsadvies hebt gekregen).

De woensdag voor de zomervakantie kom je voor de eerste keer als nieuwe brugklasleerling van het JFC, naar onze school. Dan maak je kennis met je mentor en je nieuwe klasgenoten. Zo weet je al voor de zomervakantie bij wie je in de klas komt in het nieuwe schooljaar. De mentor maakt je al een klein beetje wegwijs in de school en vertelt wanneer je na de vakantie op school wordt verwacht.

Aanmelding

Aanmelding van brugklassers gaat via de basisscholen. Ouders van buiten de regio kunnen contact opnemen met de brugdecaan (brugdecaan@jfc.nl).
De eisen van toelating tot enig leerjaar van de school worden vastgesteld door het bevoegd gezag met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Toelating

Bij de toelating tot onze school is het advies van de basisschool bepalend. De resultaten van het leerlingvolgsysteem (in ieder geval groep 6, 7 en 8) en de studiehouding spelen een zeer belangrijke rol bij de plaatsing in het soort brugklas. Op basis hiervan plaatsen wij de leerling in een mavo/havoklas, een havo/atheneumklas, een atheneumklas of een gymnasiumklas. 

Eind juni krijgen de leerlingen bericht op welk niveau ze geplaatst worden.