Aanmelding door de groepsleerkracht

De groepsleerkracht van groep 8 meldt een leerling aan bij het JFC. Hier heeft u het document "leerlingkenmerken" bij nodig.

Dit document wordt gebruikt door de Meerwaarde en het Johannes Fontanus College in Barneveld. Het rapport dient u ingevuld digitaal, als PDF, toe te voegen bij de OSO aanmelding van de leerling bij de leerlingenadministratie van het JFC. Dat geldt ook voor het document "leerling prognose" uit het LVS. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de instructie over het aanleveren van gegevens van leerlingen uit groep 8. Deze mailing wordt inĀ januari aan alle basisscholen verzonden. Ook worden in januari de aanmeldingskaarten naar alleĀ basisscholen gestuurd.

U kunt ook contact opnemen met de leerlingenadministratie van onze school via de mail of telefoonnummer 0342-491469.